Tinh nghệ curcumin

Tinh nghệ curcumin là tinh bột nghệ nguyên chất 100% chiết xuất từ củ nghệ vàng và lấy được hết hàm lượng curcumin có bên trong củ nghệ vàng. Curcumin được coi là hàm lượng tốt nhất có bên trong nghệ vàng.